Gåxsjö bildgalleri

Har du bilder från Gåxsjö du vill ska läggas in som ett fint minne för alla att ta del av, maila oss.
Namn på fotograf: Bifoga bilder och en kort text om eventet.

Valborg 2023 

Fotograf: Martin Wagenius