Rör inte vårt högstadium!

              Rör inte vårt                            Högstadium!

Sedan en tid tillbaka diskuteras förskolornas lokaler i Strömsund och Hammerdal. Till vår förvåning har kommunens Barn- kultur- och utbildningsnämnd i det samhanget laborerat med tanken att en flytt av Grevåkerskolans högstadium i Hammerdal till Vattudalsskolan i Strömsund skulle kunna lösa förskolans lokal- och personalproblem!Med detta upprop säger vi bestämt nej till alla planer på att flytta högstadiet eller andra delar av skolan i Hammerdal. Lägg ner eventuella utredningar om nedmontering av Grevåkerskolans högstadium!!!Behöver det göras organisationsförändringar på grund av att förskolornas budget inte går ihop får dessa inte drabba Hammerdal, vare sig i dag eller i framtiden!

Tryck på använd endast nödvändiga cookies  

Namn insamling

Gå med vår facebook 

Du kan även få kontakt med oss via mail.

LÄS NOGA!

Idag och under de närmaste dagarna kommer dessa pärmar läggas ut vid centrala mötesplatser i Hammerdal och omnejd.
Det är namninsamlingslistor där vi säger ifrån ett eventuellt flytt av Grevåkerskolans högstadium till Strömsund.
Vi hammerdalsbor kommer bjuda upp till motargument Strömsunds kommun 

Vid frågor gå med i vår facebookgrupp.