Stavagran 

Om Stavagran- materialet och företaget

Stavagran AB bildades i början av år 2000 av Eva och Anders Stjernström. Företaget ligger i Sikås, en by sju mil norr om Östersund. Verksamheten bedrivs i byns hantverkshus.


Stavagran AB tillverkar stolpar, slanor och andra produkter i senvuxen gran. De täta årsringarna ger ett gediget och starkt material som inte impregneras. Stolparna är en ren naturprodukt, med god hållbarhet och brythållfasthet.
Våra produkter är starka och giftfria!

Skriv din text här ...

Råvaran

Stavagran är det jämtländska ordet för riktigt senvuxen gran som har utvecklats långsamt. Granarna är undertryckta och har stått tätt i bestånden, vilket ger ett virke med täta årsringar och små kvistar. Slanorna har därför hög hållfasthet, något som krävs för att produkterna ska vara funktionella och säkra hos slutanvändarna. Den senvuxna granen impregneras inte.
Vi väljer ut områden som är särskilt lämpade för uttag av material till våra produkter. När det gäller vissa produkter där rakheten är särskilt viktig, märker vi på förhand ut träden i skogen.
Råvaran kommer både från bestånd där den avverkats manuellt och från poster där den maskinavverkats. Upptagningsområdet för stavagranvirket är jämtländska skogar, framför allt i vårt närområde.

När virket kommer till oss blir det barkat och torkat. Den största volymen lufttorkas under den period på året då förutsättningarna är optimala för detta. En del produkter nedtorkas ytterligare maskinellt.
Vissa produkter levereras barkade efter körning i vår första barklinje, medan andra produkter körs genom ytterligare en linje där de finbarkas. De stolpar som levereras är spetsade. Slanorna är kapade och monterade, beroende på vilken slutprodukten är.

Kontaktpersoner