Föreningsidé

  • Hammerdals IF vill med ett brett utbud erbjuda idrott och motion för alla.

  • Vi strävar efter att med utbildade ledare låta varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar.

  • Hammerdals IF arbetar utifrån en gemensam värdegrund.

  • Ett ökat samarbete inom föreningens sektioner skapar en god föreningskänsla.

  • Föreningen ska verka för goda kontakter med andra föreningar och aktörer i samhället.


Här kan ni köpa era påsklotter och samtidigt stödja din lokala förening 🥰

Kontakt 
Hammerdals If har ett bemannat Kansli på Svartvikens IP 
Öppet: Måndagar- Fredagar. kl 07:00 - 11:00 
Telefon:0644- 102 06 
Email: kansli@hammerdalsif.se
Kanslist: Gunilla Thelin 

Besök Gärna Facebook Gruppen